زاهد بودم ترانه گویم کردی

 

                                     سر حلقه بزم و باده جویم کردی

 

       سجاده نشین با وقاری بودم

          

                                    بازیچه   کودکان   کویم    کردی

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۵/۰۳/۱۴ساعت توسط نی |